top of page

Brazilian Jiu Jitsu - No Gi Sparring

  • 45 min
  • 10 British pounds
  • 2A Dufferin Avenue, Bangor, UK

Upcoming Sessions


Contact Details

  • 2A Dufferin Avenue, Bangor, UK


bottom of page